KBC brandverzekering voor huurder van appartement: prijs & voordelen

De KBC Woonverzekering biedt de huurders van een appartement alle bescherming die ze nodig hebben. Deze verzekering is af te stemmen op je persoonlijke behoefte, zonder dat daarvoor een hoge premie voor hoeft te worden betaald. Zelfs als er in jouw appartement een grote brand uitbreekt, waarbij ook de nabijgelegen appartementen grote schade oplopen, hoef jij je met een KBC Woonverzekering nergens zorgen over te maken. Een brandverzekering is niet in heel België verplicht. Maar het wordt aangeraden om altijd zo’n verzekering af te sluiten. Een schade is erg vervelend, maar je hoeft daardoor niet in grote financiële problemen te komen.

VerzekeraarMeer infoGratis offerte
KBC- Eenvoudig online je premie berekenen
- Online af te sluiten, dag erna verzekerd
- KBC Home Repair
- Ook inboedel verzekeren
- Je hoeft geen klant te zijn
- Basispremie berekend op basis van de oppervlakte van je woning/appartement

Wat houdt een KBC Brandverzekering in?

De prijs brandverzekering voor huurders appartement valt in het niet als je je realiseert welke bescherming daarvoor wordt geboden. Ten eerste kan een verhuurder geen financiële schade op jou persoonlijk verhalen als je een KBC Brandverzekering hebt, want alle claims worden door de verzekering gedekt. Deze brandverzekering vergoedt ook je volledige inboedel. In sommige gevallen zelfs de spullen die op het balkon staan. Je bent daarnaast beschermd tegen claims van buren. Dat kan nodig zijn als er in jouw appartement brand uitbreekt, waardoor de naastgelegen appartementen ook schade oplopen.

Brede dekking

Een appartement kan door allerlei oorzaken schade oplopen. Als huurder ben je verplicht om deze schade te laten herstellen. Dat is een clausule in elk huurcontract. De lage prijs brandverzekering voor huurders appartement van KBC dekt de volgende schades: schade door inbraak, blikseminslag, stormschade, ontploffingen, brand, aanrijdingen door voertuigen of schades door onderdelen van vliegtuigen, rookschade, elektrische schade, waterschade, glasschade, beschadigingen door hagel en sneeuw en schades door een kapotte stookolietank. Deze grote lijst van schades kun je zelf uitbreiden met andere dekkingen, zoals voor rechtsbijstand.

De tarieven van een KBC Woonverzekering

Bij het bepalen van de hoogte van de prijs brandverzekering voor huurders appartement is het enige criterium dat gebruikt wordt de oppervlakte van het appartement. De premie bestaat altijd uit drie onderdelen: de verzekering huurder, de verzekering inhoud en de inboedel. Wie van plan is om een appartement te huren kan vooraf bekijken welke KBC brandverzekering premie je daarvoor moet betalen. In de simulator is precies af te lezen voor welke prijs brandverzekering voor huurders appartement je dan maximaal bent beschermd. Voor een gemiddeld appartement van 80 vierkante meter moet je rekening houden met een premie van ongeveer € 10 in de maand.

Afstand van verhaal

Er zijn verhuurders, die huurders de mogelijkheid bieden om zichzelf te beschermen tegen claims van de verzekeraar waar de verhuurder de brandverzekering voor het gebouw heeft ondergebracht. Deze clausule heet Afstand van Verhaal. Als je als huurder gebruik maakt van deze clausule zal de verzekeraar zich niet tegen jou keren als hij denkt dat je zelf verantwoordelijk bent voor een brand in het door jou gehuurde appartement. Het is dan niet nodig om zelf een brandverzekering af te sluiten en je kunt dus besparen op de prijs brandverzekering voor huurders appartement.

Risico’s bij Afstand van Verhaal

In eerste instantie lijkt het financieel aantrekkelijk om te worden beschermd door de clausule Afstand van Verhaal, omdat dan de premie voor een eigen KBC Woonverzekering vervalt. Maar daar zijn risico’s aan verbonden. Want zonder eigen brandverzekering is je inboedel sowieso niet beschermd. En als de verhuurder zijn premie niet op tijd heeft betaald, is de clausule niet geldig en ben je niet beschermd tegen claims. Met alleen de optie Afstand van Verhaal ben je ook niet beschermd tegen buren, als die schade ondervinden van een brand in jouw appartement en jou daar verantwoordelijk voor stellen. Wie veilig wil huren, kiest voor een eigen brandverzekering.

Wettelijke plicht ontbreekt soms

In België zijn de regio’s zelf verantwoordelijk voor de wetgeving op het gebied van brandverzekeringen. Dat is soms verwarrend. Sinds een aantal jaren zijn huurders van een appartement in Wallonië en Vlaanderen verplicht om een eigen brandverzekering af te sluiten. De prijs brandverzekering voor huurders appartement is een kostenpost die zij dus verplicht moeten betalen. In Brussel is die verplichting er nog niet. Het is de verwachting dat ook Brussel er op termijn toe overgaat om een verplichting in te stellen voor de brandverzekering voor huurders.

Geen brandverzekering afsluiten

Als huurder van een appartement in Brussel kan de verhuurder aan jou als aspirant huurder vragen om een brandverzekering af te sluiten. Dat kan zelfs een voorwaarde zijn in het huurcontract. Wie dat niet wil zal op zoek moeten naar een ander appartement. Want de meeste verhuurders willen bij het ondertekenen van het huurcontract het bewijs zien dat je zo’n verzekering hebt afgesloten. Als je dat niet kunt tonen zal hij weigeren om jou het appartement te verhuren. De reden daarvoor is, dat hij de garantie wil hebben dat jij het appartement bij je vertrek in dezelfde staat achterlaat als waarin je het bij het intrekken hebt aangetroffen.

Aanvullende verzekeringen

Ondanks dat de dekking van de KBC Brandverzekering zeer compleet is, zijn er diverse aanvullende verzekeringen die je kunt afsluiten. Een veel gekozen aanvullende verzekering is de inboedel. Dat wordt vooral gedaan door huurders met veel kostbare spullen. Een andere optie is een aanvullende verzekering die bij een ernstige schade de kosten van het opruimen van puin en de vervangende huisvesting dekt. Vooral voor huurders van een appartement kan rechtsbijstand een goede aanvulling zijn. Want dan krijg je juridische hulp bij conflicten met de verhuurder.

Waarom kiezen voor een KBC Woonverzekering?

KBC is een grote bank en verzekeraar en dat is te merken aan de kwaliteit van de service, zowel bij het afsluiten van een KBC Brandverzekering als bij de service als er werkelijk een beroep wordt gedaan op de verzekering. Het aanvragen van een brandverzekering kan op meerdere manieren, waaronder digitaal. De prijs KBC brandverzekering voor huurders appartement wordt berekend op basis van het oppervlak. De hoogte van de premie wordt snel bepaald. Wat een KBC Woonverzekering ook aantrekkelijk maakt voor huurders van een appartement is, dat er gebruik kan worden gemaakt van KBC Home Repair. Je hoeft dus niet op zoek naar een herstelbedrijf om schades te laten repareren.