KBC brandverzekering voor eigenaar appartement: Prijs KBC Woningpolis

De KBC Brandverzekering voor de eigenaar van een appartement is een brandverzekering, waarin alle wettelijk verplichte onderdelen zijn opgenomen. Deze verzekering is wat betreft de overige services speciaal ontworpen voor de eigenaren van een appartement, die zelf in hun appartement wonen. Dat is terug te zien aan de prijs van de KBC Woningpolis, want die is uiterst scherp. Dat kan doordat er niet betaald hoeft te worden voor dekkingen die voor een appartement niet van toepassing zijn. De KBC woonverzekering heeft wel een groot aantal opties voor aanvullende dekkingen.

VerzekeraarMeer infoGratis offerte
KBC- Eenvoudig online je premie berekenen
- Online af te sluiten, dag erna verzekerd
- KBC Home Repair
- Ook inboedel verzekeren
- Je hoeft geen klant te zijn
- Basispremie berekend op basis van de oppervlakte van je woning/appartement

Beschermd door de KBC brandverzekering

Als je een appartement koopt is het niet overal verplicht, maar wel verstandig om je nieuwe eigendom goed te beschermen tegen allerlei schades, zoals een brand. Een brandverzekering, zoals de KBC Brandverzekering, is dan een optie. Net zoals bij alle brandverzekeringen ben je dan gewaarborgd van bescherming tegen schade door brand en inbraak, diefstal, ontploffingen, glasbreuk en water- en stormschade. Ook de inboedel is verzekerd en zelfs de burgerlijke aansprakelijkheid is geregeld. Als er dus door een kapotte afvoer waterschade bij de buren ontstaat, zal je verzekering ook de herstelkosten van die schade dekken.

Blokpolis

Bij de aankoop van een appartement kun je te maken krijgen met een zogenaamde blokpolis. Dat is ook een brandverzekering, maar die is afgesloten voor het hele complex. Alle appartementen vallen dus onder die verzekering. Als je een appartement koopt in een complex met een blokpolis is het verplicht om met die verzekering mee te doen. Het komt er op neer dat je premie betaalt voor dat deel van het complex waar jouw nieuwe appartement is gebouwd. Als je deelneemt aan een blokpolis moeten de voorwaarden goed worden bestudeerd, want de dekking bij een blokpolis kan afwijken van de dekkingen bij een brandverzekering.

KBC brandverzekering voor eigenaar appartement: Prijs KBC Woningpolis
KBC brandverzekering voor eigenaar appartement: Prijs KBC Woningpolis

Bescherming door de blokpolis

Het verschil tussen de blokpolis en een gewone brandverzekering is, dat de blokpolis is afgesloten door de syndicus. Dat is de rechtspersoon, die namens de andere bewoners handelt met betrekking tot juridische kwesties. De syndicus bestaat uit een vertegenwoordiging van de eigenaren van een appartementencomplex. Met een blokpolis is het hele gebouw verzekerd, inclusief alle appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes. Houd er rekening mee dat bij de dekking van een blokpolis de inboedel niet is meegenomen. Je moet bij een blokpolis daarom vaak nog een aantal andere verzekeringen afsluiten.

KBC Brandverzekering en blokpolis

Het is mogelijk om een KBC Brandverzekering af te sluiten voor een appartement met een blokpolis. Dat is interessant, want de blokpolis vergoedt schades tot een bepaald maximumbedrag. Met een KBC Blokpolis wordt gratis bijkomende dekking geboden. Dat betekent dat de vergoeding voor schades naar boven worden bijgesteld en dat de inboedel gratis is meeverzekerd. Hoe de KBC woonverzekering en de blokpolis precies op elkaar aansluiten verschilt per geval. Wie daarin is geïnteresseerd kan contact opnemen met zijn verzekeringsexpert en naar de mogelijkheden van de KBC Woningpolis in combinatie met een blokpolis informeren.

Prijs voor een KBC Woningpolis? Via KBC Live krijg je meteen antwoord!
Prijs voor een KBC Woningpolis? Via KBC Live krijg je meteen antwoord!

Complete bescherming

Het afsluiten van een brandverzekering, zoals de KBC Brandverzekering, betekent dat je appartement is verzekerd tegen vrijwel alle schades. Er is echter wel een aantal uitsluitingen. Welke dat zijn wordt beschreven in de algemene voorwaarden. Als een schade niet wordt genoemd als uitzondering in de algemene voorwaarden ben je daar automatisch voor verzekerd. Bij een appartement waar geen blokpolis is, dekt de KBC Brandverzekering schade aan het appartement zelf, zowel de binnen- als de buitenzijde. Ook als er iets beschadigt dat je zelf aan het appartement hebt vastgemaakt, is die schade gedekt. Als je een deel van het appartement verhuurt, is de huurder automatisch ook verzekerd.

Inboedel

Met de KBC Brandverzekering is de inboedel van een appartement ook gedekt. Alle schade aan het huisraad en de huisdieren als gevolg van een brand, ontploffing, natuurgeweld of een aanrijding is verzekerd. Het is bij deze woonpolis zelfs zo, dat schade aan de inboedel die € 1.250 of hoger is volledig wordt gedekt. Alleen voor bescherming tegen diefstal moet je je aanvullend verzekeren. De KBC Brandverzekering geldt niet als er opzettelijk schade wordt veroorzaakt, en als de schade ontstaat door waterschade als gevolg van het falen van door de overheid aangebrachte voorzieningen, overlopende riolen. Voor waardevolle goederen moet een aparte verzekering worden afgesloten.

Aanvullende verzekering voor diefstal

Bij de KBC Brandverzekering moet een aanvullende verzekering worden afgesloten om schade door diefstal of poging tot inbraak te dekken. De dekking van deze aanvullende verzekering is zeer ruim. Schade aan huisraad in de breedste zin wordt vergoed. Dat betreft de meubelen, kleding, juwelen, waardevolle elektronische apparaten, etc. Bij diefstal met geweld op straat of tijdens een vakantie zijn je persoonlijke waardevolle eigendommen ook verzekerd. Alleen bij diefstal uit een auto, die op een openbare plaats is geparkeerd, is deze aanvullende verzekering niet geldig.

Verzekering voor de bouwer

Een andere aanvullende verzekering bij de KBC Brandverzekering is de verzekering voor de bouwer. Die kan worden afgesloten als er werkzaamheden moeten worden gedaan aan het appartement. In dat geval wordt schade door diefstal van verzekerde spullen op de bouwplaats vergoed. Ook als er een ongeluk op de bouwplaats gebeurt kan de schade niet op jou worden verhaald. Deze verzekering biedt ook hulp als één van de bouwpartners failliet gaat of vanwege een andere reden het project niet kan voltooien. Houd er rekening mee dat schades bij deze aanvullende verzekering alleen worden vergoed als er volgens de wettelijke richtlijnen wordt gewerkt.

KBC Brandverzekering

Voor de eigenaar van een appartement is de KBC Brandverzekering een verzekering die voor een ruime dekking zorgt. De prijs va, deze KBC Woningpolis is bijzonder aantrekkelijk, vooral omdat er vanuit deze verzekeraar veel service wordt geboden als er werkelijk schade is. De verzekeraar regelt in dat geval alles. Dit heet KBC Home Repair, een service die gratis is inbegrepen bij de brandverzekering. Na het melden van een schade komt er eerst een expert langs om de schade op te nemen. Daarna regelt KBC dat er een herstelbedrijf langs komt om de schade te herstellen. Bij KBC Home Repair worden alle rekeningen intern verrekend. Het is voor een verzekerde dus niet nodig om de herstelkosten voor te schieten.