DVV Cocoon Start: Brandverzekering voor appartement met 2 slaapkamers

De DVV Cocoon Start Brandverzekering voor een appartement met maximaal 2 slaapkamers is ideaal voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten of mensen die maar weinig woonruimte nodig hebben. Deze verzekering biedt voor een zeer aantrekkelijke prijs een complete brandverzekering. Dat komt goed van pas, want het inrichten van een woning is al kostbaar genoeg. Extra aantrekkelijk is, dat de DVV Cocoon Start Brandverzekering voor verzekerden van 35 jaar of jonger de eerste drie maanden gratis is. Er hoeft dan dus geen premie te worden betaald, terwijl de woning wel volledig is verzekerd zoals in het contract is afgesproken.

VerzekeraarMeer infoGratis offerte
DVV- Verzekering voor eigenaars en huurders
- De schade 100% vergoed als die groter is dan 265 euro
- Home Emergency (bij problemen)
- Engels franchisesysteem

Randvoorwaarden bij DVV Cocoon Start

De belangrijkste randvoorwaarde om gebruik te kunnen maken van de voordelige DVV Cocoon Start brandverzekering is, dat je een appartement of flat hebt met niet meer dan 2 slaapkamers. Binnen het pakket kan er niet worden gekozen voor extra opties. Wie aanvullende verzekeringen wil afsluiten moet voor een DVV Cocoon Flex verzekering kiezen. Dat is een goede optie als de inboedel in het appartement gedekt moet zijn voor schade door diefstal. Ook als er een tuin is, waar spullen staan die verzekerd moeten worden, is de DVV Cocoon Flex brandverzekering  een goede optie. In alle andere gevallen is de DVV Cocoon Start de beste en voordeligste keuze.

Dekking van BA door DVV Cocoon Start

Voor een huurder of een eigenaar van een appartement is de huurdersaansprakelijkheid één van de belangrijkste onderdelen van een brandverzekering. Dit wordt ook wel de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) genoemd. Deze is wettelijk geregeld. Het betekent dat als iemand schade lijdt als gevolg van een mankement in jouw appartement, jij verantwoordelijk gesteld kunt worden voor de schade. Dat betekent dat je de herstelkosten moet betalen. Als door een brand in jouw appartement ook de woning van de buren wordt beschadigd, kan dat een enorme claim worden. Met de DVV Cocoon Start brandverzekering ben je tegen dergelijke claims beschermd.

Inboedelverzekering

In tegenstelling tot veel andere brandverzekeringen is de inboedel bij een DVV Cocoon Start Brandverzekering automatisch verzekerd. De inboedel bestaat uit alle spullen die je zelf in het appartement hebt gezet, zoals de meubels, het bed, kleding, kookgerei, etc. Als er door kortsluiting brand ontstaat zal de schade aan de inboedel worden vergoed tot maximaal € 25.000. Als er ook schade is aan het appartement wordt dat ook vergoed, maar de kosten daarvan staan los van de schadevergoeding voor de inboedel.

Engelse Franchise

Verzekeraars maken vaak gebruik van een eigen risico als er een vergoeding voor schade wordt uitbetaald. Dat wordt de franchise genoemd. Meestal is dat een bedrag rond € 250 euro. Bij de DVV Cocoon Start Brandverzekering wordt ook gewerkt met een eigen risico, maar die werkt op een andere manier. Schades die lager zijn dan het franchisebedrag moet de verzekerde volledig zelf betalen. Zodra een schade boven het franchisebedrag komt wordt de volledige schadevergoeding door de verzekeraar betaald. Dit heet een Engelse Franchise. Bij grote schades wordt je dan dus niet geconfronteerd met een eigen bijdrage.

Media

De bewoners van een klein appartement hebben vaak best veel waardevolle elektronische spullen. Zoals een laptop, een tablet, een groot computerscherm en een Smart TV. Dat zijn kostbare en kwetsbare apparaten. Ze kunnen gemakkelijk kapot gaan door oververhitting of elektrische storingen. DVV Cocoon Start wordt afgesloten inclusief de optie Media. Dat betekent dat deze apparaten tot een maximumwaarde van € 2000 vergoed worden als ze door schade kapot gaan. Randvoorwaarden zijn dat de diameter van het scherm 19 inch of groter is. Smartphones vallen bij deze verzekering dus niet onder de dekking.

Home Assistance

De Home Assistance service van DVV is vooral handig voor verzekerden die de weg in hun woonplaats nog niet zo goed kennen. Als er schade is, die wordt gewoonlijk vergoed door de DVV Cocoon Start Brandverzekering. Het schadebedrag wordt op je rekening gestort en je moet daar zelf een herstelbedrijf van betalen. Met Home Assistance zorgt DVV ervoor dat de schade bij jou thuis wordt hersteld. Jaarlijks mag er 3 keer per jaar van deze service gebruik worden gemaakt. De service is vooral handig bij acute nood, zoals wanneer de sleutel van je appartement in het slot is afgebroken.

Tegen welke schade biedt DVV Cocoon Start bescherming?

De uitgebreide bescherming van de DVV Cocoon start brandverzekering heeft betrekking op een groot aantal situaties. Ten eerste is dat brand, verschroeiing, een ontploffing of een extreme situatie waarbij er rook in het appartement komt, en schade door stookolie. Elke vorm van glasbreuk wordt ook gedekt, zelfs als er een barst in de flatscreen ontstaat. DVV Cocoon Start helpt ook bij elke vorm van schade door defecten aan het elektriciteitssysteem. Als er spanningspieken ontstaan waardoor je spullen doorbranden, door een blikseminslag, en als de spanning uitvalt. Er wordt zelfs schade vergoed als spullen uit de koelkast door het ontdooien beschadigen.

Natuurrampen- en weersomstandigheden

Schade door de weersomstandigheden wordt ook vergoed. Dat betreft schade door natuurrampen, zoals een aardverschuiving of een overstroming. Een lekke waterleiding kan ook veel schade veroorzaken, net als heftige weersomstandigheden. Door een storm kan een raam kapot waaien, waardoor de hele inboedel beschadigt. Maar ook schade door ijs, sneeuw en hagel is gedekt. Daarnaast biedt de DVV Cocoon Start verzekering bescherming tegen schade aan het appartement door terrorisme en diefstal, en als er een voertuig of vliegtuig tegen het appartement botst. De inboedel is hiervoor niet verzekerd. Tenslotte zorgt DVV Cocoon Start voor dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid.

Conclusie

De DVV Cocoon Start Brandverzekering is een zeer complete en goedkope woonverzekering, waarmee eigenaren en huurders van kleine appartementen en studio’s zich kunnen verzekeren. Als de verzekerden 35 jaar of jonger zijn krijgen ze in het eerste jaar van de verzekering 25 procent korting. Als verzekerde ben je in verreweg de meeste gevallen goed verzekerd. Bij deze verzekering is het niet mogelijk om aanvullende verzekeringen af te sluiten. Wie zijn inboedel voor een hogere waarde wil verzekeren of spullen in de tuin onder de dekking wil laten vallen zal moeten kiezen voor de DVV Cocoon Flex Woonverzekering.