DVV Brandverzekering voor huurder van appartement: Prijs & Voordelen

Brandverzekeringen worden bij DVV aangeboden onder de naam DVV Cocoon. Daarvan zijn er twee varianten: DVV Cocoon Flex en DVV Cocoon Start. Vooral voor beginnende huurders is DVV Cocoon Start financieel interessant. De premie voor een deze brandverzekering is erg laag, maar die kan alleen worden afgesloten voor een appartement of studio met maximaal 2 slaapkamers. Voor grotere appartementen en woningen is er DVV Cocoon Flex. Het is bij DVV mogelijk om online verzekeringen af te sluiten. Wie liever een deskundige tussenpersoon inschakelt kan een afspraak maken bij één van de kantoren van DVV. Bij deze verzekeraar werken ruim 650 agenten.

VerzekeraarMeer infoGratis offerte
DVV- Verzekering voor eigenaars en huurders
- De schade 100% vergoed als die groter is dan 265 euro
- Home Emergency (bij problemen)
- Engels franchisesysteem

Over DVV

DVV is een verzekeraar die na een aantal overnames en fusies onder de paraplu van de grote verzekeraar Belfius valt. DVV bestaat sinds 1929. DVV staat voor De Volks Verzekering. In eerste instantie werden er alleen Woonverzekeringen aangeboden, maar later kwamen daar formules bij als pensioensparen, groepsverzekeringen, levensverzekeringen en autoverzekeringen. DVV heeft een groot aantal eigen agenten, maar er wordt ook gebruik gemaakt van externe makelaars. Schades kunnen worden gemeld bij die tussenpersoon en bij de DVV klantenservice. Die is 24/7 bereikbaar. De verzekeraar zal onmiddellijk in actie komen om te voorkomen dat de reeds ontstane schade verergert.

DVV Cocoon Flex voor huurders

Bij DVV is er een aparte verzekering bedacht voor huurders van woningen en appartementen. Die heeft de naam DVV Cocoon Flex. Deze verzekering is geschikt voor de huurders van appartementen met meer dan 2 kamers en van woningen. Deze woonverzekering beschermt de huurder tegen financiële schade door overstromingen, waterschade door lekkage in de woning, stormschade, schade door natuurgeweld, glasbreuken, brand- of rookschade, en tegen claims van omwonenden. Dat laatste kan gebeuren als er in een appartement brand ontstaat, waarbij ook de appartementen van de omwonenden schade oplopen.

Meer dan alleen de inboedel beschermen

Soms wordt gedacht dat een brandverzekering alleen nuttig is om schade aan de inboedel te verzekeren. Dat is een misvatting. De DVV Cocoon Flex brandverzekering voor huurders omvat ook de burgerlijke aansprakelijkheid. Dat is een bescherming die erg belangrijk is als er door overlast in jouw appartement of woning schade wordt veroorzaakt aan de naastgelegen gebouwen of de bewoners daarvan. Met name bij ernstig lichamelijk letsel kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Als iemand door dat letsel zijn baan verliest en nooit meer kan werken, kan de schade vele tonnen euro’s zijn. Zonder verzekering moet er levenslang schadevergoeding worden betaald.

Wettelijke verplichting

Het is nog niet overal verplicht voor huurders om een brandverzekering af te sluiten. In Vlaanderen en Wallonië is het sinds enkele jaren wel verplicht, maar in Brussel nog niet. Waarschijnlijk wordt die verplichting ook daar binnen enkele jaren ingevoerd. Desondanks is het verstandig om toch alvast een DVV Cocoon Flex Brandverzekering voor huurders af te sluiten. Je bent dan in elk geval beschermd in het kader van de burgerlijke aansprakelijkheid. Bovendien garandeert DVV Cocoon Flex, dat schade aan jouw inboedel wordt vergoed.

Er is nog een andere situatie waarbij een DVV Cocoon Flex brandverzekering voor huurders van pas kan komen. Als er ernstige schade aan het appartement ontstaat bij een brand of wateroverlast in jouw appartement zal de verzekeraar van de eigenaar van het appartement de schade vergoeden. Als deze verzekeraar de indruk heeft dat de schade door jouw schuld is ontstaan, zal hij de schade echter op jou verhalen. Je moet dan bewijzen dat jij niet schuldig bent aan het ontstaan van de schade. Als je dat niet kunt zal jouw brandverzekering ook de schade aan het appartement moeten vergoeden.

Overige kenmerken van DVV Cocoon Flex

Een DVV Cocoon Flex brandverzekering voor huurders wordt afgesloten voor een looptijd van minimaal een jaar. Die termijn wordt telkens stilzwijgend verlengd, tenzij de verzekering ruim van tevoren wordt beëindigd. Als er schade is geldt er een franchise, die in mindering wordt gebracht op de betaalde schadevergoeding. De franchise wordt jaarlijks door DVV vastgesteld. Voorafgaand aan het afsluiten van een DVV Flex Cocoon brandverzekering voor huurders van een appartement wordt aanbevolen om de algemene voorwaarden en de overige officiële informatie over de verzekering door te nemen. Daarmee kunnen misverstanden worden voorkomen.

Brandverzekering voor startende huurders

DVV biedt startende huurders een voordelige brandverzekering aan met een lage premie. Deze verzekering heet DVV Cocoon Start. Als voorwaarde geldt, dat de huurder een appartement of studio huurt met maximaal 2 slaapkamers. Deze verzekering is daarom ideaal voor studenten of jongeren die voor het eerst op zichzelf gaan wonen. De inboedel is verzekerd voor een bedrag van maximaal € 25.000. Ook de burgerlijke aansprakelijkheid is beschermd. Bij deze verzekering is het niet mogelijk om een aanvullende verzekering voor diefstal en inbraak af te sluiten. Schades kunnen 24/7 worden gemeld en er zal onmiddellijk hulp worden geboden als dat nodig is.

Korting voor jongeren

Jongeren die een DVV Cocoon Flex of Start Brandverzekering voor huurders afsluiten hebben recht op een eenmalig financieel voordeel. Dat voordeel bestaat uit een korting van 25 procent op de premie in het jaar waarin de verzekering wordt afgesloten. Dat betekent in de praktijk dat er in de eerste 3 maanden van de looptijd van de verzekering geen premie hoeft te worden betaald. Overigens is de leeftijdsgrens om van de korting te kunnen profiteren vrij ruim. Want iedereen die jonger is dan 36 jaar heeft recht op deze introductiekorting. De korting is niet van toepassing op aanvullende verzekeringen die bij de DVV Cocoon Flex brandverzekering wordt afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

De DVV Cocoon Flex Brandverzekeringen kent twee interessante aanvullende verzekeringen. Ten eerste is dat de optie Diefstal. Als in het appartement wordt ingebroken en als er spullen worden gestolen, wordt de waarde daarvan door de verzekering gedekt. Een andere nuttige aanvullende verzekering is de optie Huurder. Die biedt juridische hulp als er een conflict ontstaat tussen de huurder en de eigenaar van het appartement. Ook worden de kosten vergoed als iemand die helpt bij het verhuizen lichamelijk letsel oploopt. Tenslotte kan deze optie hulp bieden als je je baan verliest. Want met deze optie wordt tot maximaal € 1000 hulp geboden om de huur te betalen.