DVV Brandverzekering voor huurder van huis: Prijs & Voordelen

Als huurder van een huis krijg je met een DVV Brandverzekering voor huurder van huis meteen hulp als er een noodgeval is. Een brandverzekering dekt niet alleen de schade bij een brand, maar ook de schade door noodweer en andere nare gebeurtenissen. Met een DVV Brandverzekering kun je niet alleen het huis verzekeren, maar ook de bijgebouwen, zoals een garage, tuinhuis of schuur, en de spullen die in de bijgebouwen aanwezig zijn. De DVV brandverzekering heet Cocoon Flex. Door opties aan of uit te zetten kan deze verzekering op maat voor elke klant worden gemaakt.

Over DVV

DVV is een verzekeraar die in 1929 is opgericht om woningen te verzekeren. Het bedrijf heeft vele overnames en fusies meegemaakt en is nu onderdeel van verzekeraar Belfius. Het aantal verzekeringen is enorm uitgebreid. Er worden nu ook levensverzekeringen, autoverzekeringen en familiale verzekeringen afgesloten. DVV heeft een uitstekende website, waar de verzekeringen kunnen worden bekeken en afgesloten. Helaas is het niet mogelijk om daar een simulatie uit te voeren. Daarvoor heeft het bedrijf een groot netwerk van adviseurs. Die zijn bereid om alle details van een verzekering te verduidelijken en advies te geven over de beste verzekeringen.

Belangrijk voor huurders

Voor de huurders van een appartement is het niet belangrijk dat het huis zelf verzekerd is. Dat is iets wat door de eigenaar van het huis wordt geregeld. Voor een huurder is het voldoende als zijn inboedel goed is beschermd tegen de gevolgen van een brand of een andere gebeurtenis. Ook moet een huurder ervoor zorgen dat hij niet de dupe kan worden van gevolgschade door wateroverlast of brand in de door hem gehuurde woning. Want als aanpalende woningen daar schade door oplopen kunnen zij die verhalen op de huurder. Het belang van een brandverzekering voor een huurder is dus ook de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid.

Claims wegens nalatigheid

Er moet ook iets geregeld worden voor het geval dat de verzekeraar van de eigenaar een claim bij de huurder neerlegt wegens vermeende schuld aan het ontstaan van schade. Het is dan de taak van de huurder om te bewijzen dat hij niet in gebreke is gebleven. Dit kan worden opgelost met een clausule in het huurcontract, waarin wordt afgesproken dat de verzekeraar van de eigenaar vergoeding van de schade aan de gehuurde woning altijd op zich neemt. Als die clausule niet aanwezig is kan de huurder zo’n claim laten afhandelen door zijn eigen brandverzekering. 

Tegen welke risico’s beschermt de DVV Cocoon Flex brandverzekering?

De DVV Cocoon Flex brandverzekering voor huurders heeft een uitgebreid pakket aan risico’s waartegen huurders beschermd zijn. Een deel van de risico’s die worden weggenomen zijn wettelijk verplicht. Zo wordt de schade vergoed als er brand ontstaat door blikseminslag, een kapot huishoudelijk apparaat of een defecte elektrische installatie. Waterschade door een overstroming of doordat er buizen in de woning lek zijn geraakt wordt ook vergoed. Als er door heftig weer, zoals storm, hagel, sneeuw en ijs schade ontstaat valt dat ook onder de verzekering.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Daarnaast ben je verzekerd voor elke vorm van glasschade, of dat nu een gebroken flatscreen, kapotte ruiten of kapotte zonnepanelen zijn. Als er door de schade aan jouw woning schade ontstaat aan eigendommen van omwonenden valt die onder de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid. Dat gaat soms om geringe schade, zoals wanneer een dakpan van jouw dak waait, waardoor een ruit bij de buurman breekt. Het is echter ernstiger als die dakpan op het hoofd van de buurman terecht komt. Je moet dan vanwege de burgerlijke aansprakelijkheid de kosten van het herstel betalen. Daarbij kan het om hoge bedragen gaan, vooral als er sprake is van blijvend letsel.

Opties bij de DVV Cocoon Flex brandverzekering voor huurder huis

De DVV Cocoon Flex brandverzekering kan voor elke verzekerde op maat worden gemaakt dankzij een groot aantal opties. Hier volgt een overzicht met de belangrijkste opties. De volledige lijst met opties is te vinden op de website van DVV.

Tuin

In een tuin kan schade ontstaan door brand of natuurgeweld. Een vijver, gazon, tennisbaan, planten, speelgoed, tuinmeubels kunnen totaal vernield worden. Onder deze optie valt ook schade door dieren, zoals wanneer zwijnen de hele tuin omploegen. Zelfs schade door een lekkende stookolietank wordt via deze optie vergoed. De maximale basisvergoeding is € 5.000, maar dat bedrag kan worden verhoogd naar maximaal € 10.000.

Zwembad

Als er bij een brand schade ontstaat aan een ingegraven buitenzwembad, een ingegraven jacuzzi, een zwemvijver of een binnenzwembad wordt schade dankzij deze optie vergoed tot € 15.000. dat betreft niet alleen het zwembad, maar ook de installaties om het water in conditie te houden.

Huurder

Deze optie is van belang als er een conflict ontstaat met de verhuurder. Je kunt dan juridische hulp krijgen. Deze optie is ook te gebruiken als iemand die helpt met verhuizen letsel oploopt. Tenslotte is de optie Huurder van belang als je door het verlies van werk de huur niet meer kunt betalen. De verzekering kan tot € 1.000 hulp bieden.

Geparkeerd voertuig

Als een voertuig in een bijgebouw staat is het door de Cocoon Flex Brandverzekering automatisch gedekt tegen schade. Maar als het voertuig buiten is geparkeerd is dat niet het geval. Met de optie Geparkeerd Voertuig is het wel verzekerd tegen schade door blikseminslag, brand, of een storm.

Business

Huurders die in de gehuurde woning werken zijn met deze optie verzekerd als er schade aan de zakelijke eigendommen ontstaat.

Conclusie

De DVV Cocoon Flex Brandverzekering voor huurder huis kan met de vele opties volledig op maat worden gemaakt. Er zijn wel de nodige uitsluitingen, dus bekijk alle voorwaarden voordat de verzekering wordt afgesloten. Een DVV Cocoon Flex Brandverzekering voor huurders huis heeft een looptijd van een jaar. Houd er in het geval van schade rekening mee dat er een franchise betaald moet worden. De hoogte daarvan wordt elk jaar door DVV vastgesteld. Huurders die 36 jaar of jonger zijn kunnen profiteren van een leuke korting. Zij hoeven de eerste drie maanden van het jaar waarin de verzekering wordt afgesloten geen premie te betalen.