Brandverzekering voor huis (eigenaar): Beste prijs

De beste brandverzekering voor eigenaar huis is de verzekering met de hoogste dekking voor de laagste premie. Het is goed om de verzekeringen van de verschillende verzekeraars te vergelijken. De voorwaarden ten aanzien van de dekking kunnen behoorlijk verschillen. Je moet voorkomen dat een deel van jouw woning op basis van een randvoorwaarde per ongeluk niet is gedekt tegen schade. Gelukkig is elke brandverzekering voor eigenaar huis door middel van een simulatie te vergelijken. Het is dus niet zo moeilijk om de beste brandverzekering voor eigenaar huis te vinden. Uiteraard moet je de gegevens van je woning wel nauwkeurig in de simulator invullen.

#VerzekeraarMeer infoGratis offerte
1KBC- Eenvoudig online je premie berekenen
- Online af te sluiten, dag erna verzekerd
- KBC Home Repair
- Ook inboedel verzekeren
- Je hoeft geen klant te zijn
- Basispremie berekend op basis van de oppervlakte van je woning/appartement
2DVV- Verzekering voor eigenaars en huurders
- De schade 100% vergoed als die groter is dan 265 euro
- Home Emergency (bij problemen)
- Engels franchisesysteem

Het nut van en brandverzekering

Een brandverzekering wordt ook wel een woonverzekering voor eigenaar huis genoemd. Dat komt doordat er veel meer schade gedekt wordt dan alleen de schade door een brand. Ook waterschade en stormschade worden vergoed. Op een brandverzekeraar voor eigenaar huis kon ook een beroep worden gedaan als er door een brand aan jouw huis schade ontstaat bij de buren. Het is dus een verzekering die erg nuttig is. Door gebruik te maken van aanvullende verzekeringen kan ook de inboedel worden verzekerd, zelfs tegen beschadiging door vandalisme of door diefstal. Desondanks is een woonverzekering voor eigenaar huis niet wettelijk verplicht in België.

Brandverzekering voor huis als je eigenaar bent van de woning
Brandverzekering voor huis als je eigenaar bent van de woning

Bijna elke eigenaar heeft een woonverzekering

Ondanks dat er geen wettelijke verplichting voor een brandverzekering voor eigenaar huis is, heeft nagenoeg elke woningbezitter toch zo’n verzekering. Dat komt doordat het gewoon verstandig is, maar ook doordat dit door de meeste geldverstrekkers als voorwaarde wordt gesteld om een hypotheek te krijgen. De reden daarvoor is, dat een woning als onderpand dient voor de hypotheek. Als een eigenaar de aflossing niet kan of wil betalen wordt de bank eigenaar van de woning. Mocht er door een natuurramp of een brand veel schade ontstaan, dan heeft de bank met een brandverzekering voor eigenaar huis de zekerheid dat de schade wordt vergoed.

Het gemak van een brandverzekering

Een woonverzekering biedt niet alleen het prettige gevoel dat er financieel geen risico wordt gelopen als er schade aan je woning ontstaat. Een woonverzekering doet veel meer, maar dat merk je pas als er een keer een beroep op deze verzekering moet worden gedaan. Je kunt er bij schade voor kiezen om het schadebedrag uit te laten betalen, en daar zelf de herstelwerkzaamheden van te betalen. Maar er zijn ook mogelijkheden om de verzekeraar het volledige herstel te laten regelen. Als eigenaar hoef je dan niets anders te doen dan de schade te melden.

Voor hoeveel wordt de woning verzekerd?

Voorafgaand aan het afsluiten van een brandverzekering voor eigenaar huis is er een waardebepaling nodig. Op basis daarvan weet je hoeveel de verzekering uitkeert als er schade is. Bovendien wordt de waarde waarvoor de woning is verzekerd doorberekend naar de brandverzekering premie. Het is goed om aandacht aan die waardebepaling te besteden, want als de waarde te laag wordt ingeschat kun je profiteren van een lage brandverzekering premie, maar krijg je bij schade onvoldoende uitgekeerd om de woning volledig te laten herstellen.

Woonverzekering voor je huis als eigenaar
Woonverzekering voor je huis als eigenaar

Specialist of evaluatierooster?

Verzekeraars hebben twee methoden om de waarde van een woning te bepalen. De eerste is, dat er een specialist van de verzekeraar langs komt en de woning inspecteert. Als eigenaar moet je ervan uitgaan dat zo’n specialist de juiste waarde vaststelt. De tweede methoden kan door de eigenaar zelf worden gedaan met een evaluatierooster. Dat gebeurt op basis van het aantal kamers in de woning en de manier waarop die zijn afgewerkt. Deze methode is veilig en eenvoudig. In veel gevallen wordt de uitkomst niet alleen gebruikt voor de woonverzekering voor eigenaar huis, maar ook voor de waarde van de inboedel.

Risico beïnvloedt brandverzekering prijs

Er zijn aanzienlijke prijsverschillen tussen de brandverzekeringen voor woningen. Dat is uiteraard een gevolg van de fysieke kenmerken van de woning. Maar ook de ligging en de nabijheid van aangrenzende woningen speelt een rol. Voor een woning in een slechte buurt moet een hogere brandverzekering premie worden betaald. Ook een woning die aangrenzend aan andere woningen ligt kost meer in de brandverzekering. Dat komt doordat het risico op schade bij de buren dan hoger is. Het is dus best mogelijk, dat de brandverzekering prijs voor een tussenwoning veel hoger is dan de brandverzekering premie die voor een vrijstaande villa moet worden betaald.

Waarde van de inboedel

In de meeste gevallen wordt de waarde van de inboedel bij een woonverzekering voor eigenaar huis niet bepaald op basis van een werkelijke meting. Er wordt vanuit gegaan dat de inboedel een waarde heeft van ongeveer 30 – 35 procent van de waarde van de woning. Daarbij wordt de waardebepaling aan de hand van het evaluatierooster als uitgangspunt genomen. Het is goed om daar als eigenaar van de woning bij stil te staan. Als je van mening bent dat de inboedel meer waard is, kan dat eenvoudig worden aangepast. De waarde van de inboedel moet regelmatig worden gecheckt om te voorkomen dat je onderverzekerd bent.

Onderverzekering heeft grote gevolgen

Veel woningbezitters met een woonverzekering voor eigenaar huis staan niet stil bij het bedrag waarvoor hun inboedel is verzekerd. Dat kan bij schade grote gevolgen hebben. Als een schade-expert na een brand tot de conclusie komt dat je onderverzekerd bent, wordt een evenredigheidsregel toegepast. Als je inboedel met een waarde van € 300.000 voor € 200.000 is verzekerd, is dat een percentage van 66 procent. Dat betekent dat je van alle vergoedingen van een schade, dus ook bij een kleine brand, maar 66 procent krijgt uitgekeerd van de werkelijke waarde.

Aandacht voor de randvoorwaarden

Ook bij een woonverzekering voor eigenaar huis is het goed om de randvoorwaarden bij de verzekering aandachtig te bekijken. Vooral als er bijgebouwen of een buitenzwembad verzekerd moeten worden, zijn de randvoorwaarden van invloed op de dekking. Vaak zal een hogere verzekering leiden tot een hogere brandverzekering prijs. Dat is niet leuk, maar als er werkelijk een keer brand uitbreekt is het nog veel vervelender als je woning niet voldoende is verzekerd. Want dat heeft tot gevolg dat niet alle schade kan worden hersteld, of in elk geval niet in de kwaliteit van voor de brand.