Brandverzekering: ontdek de beste woonverzekering van België

Het is in België officieel niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten, maar de praktijk is anders. In werkelijkheid wordt iedereen min of meer gedwongen om een brandverzekering af te sluiten. Anders kun je geen appartement of woning huren, want het afsluiten van een brandverzekering is een voorwaarde in het huurcontract. Als je een woning wilt kopen is daarvoor bijna altijd een woningkrediet nodig. Die wordt door de bank alleen verstrekt als je een brandverzekering afsluit. Omdat je zo’n verzekering in de praktijk dus toch moet afsluiten, kun je op deze site maar beter voor de goedkoopste en de beste brandverzekering kiezen.

HuurderEigenaar
Brandverzekering appartement huurderBrandverzekering appartement eigenaar
Brandverzekering huis huurderBrandverzekering huis eigenaar

Het nut van brandverzekeringen vergelijken

Brandverzekeringen zijn er in alle soorten en maten. Bij alle brandverzekeringen ben je als verzekerde beschermd in een aantal wettelijk vastgestelde situaties, en daarnaast kun je voor een heel groot aantal aanvullende opties. Of je daarvan gebruik zou moeten maken is afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals of je woonruimte huurt of de eigenaar van een woning bent. De beste methode om de brandverzekering te vinden die bij jou past is een brandverzekering simulatie te doen. Daarmee zijn de verschillende brandverzekeringen onafhankelijk van elkaar te vergelijken op prijs en dekking. Je kiest dan voor de beste brandverzekering voor de laagste prijs.

Bescherm je woning: Vergelijk brandverzekeringen
Bescherm je woning: Vergelijk brandverzekeringen

De dekking van een brandverzekering

De naam brandverzekering is eigenlijk niet helemaal correct voor de dingen die allemaal door zo’n verzekering worden gedekt. Een woonverzekering is een veel betere naam. Toch wordt er vaak gesproken over een brandverzekering, omdat die van oorsprong uitsluitend bedoeld was om schade door een brand te vergoeden. In de loop der tijd zijn daar de dekking van schade door natuurrampen, heftige weersomstandigheden, en schade die door anderen aan een woning wordt veroorzaakt in veel gevallen aan toegevoegd. Dat houdt in dat ook schade door diefstal en vandalisme meestal wordt vergoed.

Een brandverzekering dekt veel meer schades dan alleen die aan de woning. Ook als er persoonlijk letsel ontstaat is daarvoor een vergoeding mogelijk. Naast het gebouw is ook de inboedel van een woning door een brandverzekering of woonverzekering geheel of gedeeltelijk gedekt. Als verzekerde ben je zelf verantwoordelijk om dat te checken. Je moet ervoor zorgen dat je niet onderverzekerd bent. Dat kan door de verzekerde waarde van de inboedel te verhogen. Dit is nuttig als er kostbare apparatuur of waardevolle kunst in de woning is. Veel verzekeraars hebben de optie om schades in natura te vergoeden, door ervoor te zorgen dat een herstelbedrijf kleine schades komt herstellen.

Wettelijk verplichte dekkingen

Elke brandverzekering of woonverzekering bevat een aantal verplichte situaties waartegen de verzekerde is beschermd. Uiteraard is dat schade door een brand, explosie of een implosie. Schade door natuurlijke oorzaken, zoals blikseminslag, storm, hagel, grote hoeveelheden sneeuw en ijs en andere natuurrampen is ook verplicht gedekt.

Tenslotte ben je ook in alle gevallen beschermd tegen schade die ontstaat doordat er een voertuig tegen je woning rijdt, of als er schade ontstaat doordat er dingen uit de lucht vallen, zoals vliegtuigonderdelen of lading uit vliegtuigen.

Bij wie kun je zoal terecht voor een brandverzekering?

Deze kan afgesloten worden bij héél wat verzekeraars. Wij selecteerden alvast de, naar onze mening, absolute top 3 van België voor jou.

KBC Brandverzekering

DVV Brandverzekering

Veel voorkomende aanvullende dekkingen

Hoewel dat niet verplicht is, dekken de meeste brand- en woonverzekeringen ook schades die ontstaan door de volgende oorzaken. Mankementen aan de elektrische voorzieningen, zoals pieken in de spanning of uitval van het lichtnet. Kapotte apparatuur kun je dan vervangen, en als de inhoud van een vriezer ontdooit kun je daarvoor een schadeloosstelling krijgen. Schade die ontstaat door rook en roet wordt ook door bijna elke verzekering vergoed, evenals schade door het vallen van een boom op de woning. Als er schade aan het pand ontstaat door diefstal of vandalisme is die ook gedekt.

De meeste verzekeringen hebben daarnaast uitgebreide dekking voor schade die het gevolg is van wateroverlast. Die kan ontstaan door een leidingbreuk, overstroomde riolen, kapotte wasmachines en vaatwassers, of lekkage van het dak. Als er vorstschade is met waterschade wordt die ook vergoed, tenzij is nagelaten om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Tenslotte vergoeden de meeste verzekeringen ook de schade die ontstaat door van lekkage van stookolie.

Welke aanvullende dekkingen kan een brandverzekering bevatten?
Welke aanvullende dekkingen kan een brandverzekering bevatten?

Kleine lettertjes in de voorwaarden

Een woonverzekering is in veel gevallen te gebruiken om een vergoeding te krijgen voor een schade. Maar je mag er niet klakkeloos van uitgaan dat de verzekeraar altijd de schade vergoedt. Dat hangt af van de voorwaarden die gelden voor de verzekering. Dat worden ook wel de kleine lettertjes genoemd. Als het ontstaan van een schade niet voldoet aan de omschrijving in de voorwaarden, zal de verzekeraar schades niet of niet volledig vergoeden. Als verzekerde moet je je daarvan bewust zijn. Neem daarom de tijd om de voorwaarden bij jouw woonverzekering goed door te nemen voordat de verzekering wordt afgesloten.

Een bekend voorbeeld van een schade die niet door de beste woonverzekering wordt gedekt is slijtage. Als huurder of eigenaar van een woning ben je verplicht om voldoende aan onderhoud te doen. Een schade die is ontstaan door langdurig gebrek aan onderhoud, vooral als er sprake is van zichtbaar verval, valt niet onder de dekking. Ook schade door diefstal wordt niet altijd vergoed. Als de verzekeraar de aanleg van een alarmsysteem als voorwaarde stelt, zal er bij het ontbreken van zo’n systeem geen schade worden vergoed. Ook als een pand al 90 of 120 dagen verlaten is, zal er geen schade vanwege diefstal worden vergoed.

Gedeeltelijke dekking van schade

Er zijn situaties waarbij niet de volledige schade door de beste brandverzekering wordt vergoed. Bij het ontstaan van een breuk in een waterleiding of afvoer zal de schade die door het water is ontstaan wel door de verzekeraar worden vergoed. Het laten herstellen van de leidingen of het vervangen van een afvoer valt echter niet onder de dekking. Dat hoort bij het reguliere onderhoud aan de woning. Als eigenaar van een pand ben je te allen tijde verantwoordelijk voor de staat van het pand en de installaties. De kosten die moeten worden gemaakt om het pand in een goede conditie te houden worden daarom niet door een brandverzekering vergoed.

Een schade die best vaak voorkomt is die aan computerapparatuur als gevolg van onweer. Tijdens onweersbuien kan de spanning van het lichtnet flinke pieken vertonen. Daardoor kan schade aan gevoelige apparatuur ontstaan. Computers, laptops, tablets en allerlei randapparatuur zijn verzekerd, en als deze apparaten vervangen moeten worden kan dat op kosten van de verzekering. De kans is groot dat er bij een defect ook software of data verloren gaat. Die wordt niet vergoed. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor het op tijd maken van een goede back-up.

TIP: Korting wanneer je alles bij dezelfde aanbieder hebt

Wil je korting krijgen op je hypothecaire lening? Dan helpt het om al je verzekeringen bij één partij af te sluiten. Diezelfde aanbieder zal je dan ook een beter tarief kunnen geven op je lening. Dit geldt meestal wel enkel voor de hypothecaire lening. Niet zozeer voor andere leningen, zoals de persoonlijke lening.

Factoren die de hoogte van de premie beïnvloeden

Verzekeraars bepalen de hoogte van de premie voor een brandverzekering op basis van een groot aantal factoren. Niet elke verzekeraar hanteert dezelfde criteria, waardoor er flinke verschillen zijn in de hoogte van de premies van de verschillende aanbieders van de beste brandverzekering. Je kan er met een brandverzekering simulatie achter komen van welke verzekering de premie voor jouw situatie het meest voordelig is. Factoren die een grote invloed hebben op de hoogte van de premie zijn het oppervlak van de woning en het aantal gevels.

Er zijn verzekeraars die de premie berekenen op basis van het aantal vertrekken in een woning. Dat is niet zuiver, want een klein kamertje telt even zwaar mee als een grote kamer. Beter is het om de premie te berekenen op basis van het volume, dus het aantal kubieke meters inhoud, of op het oppervlak in vierkante meters. Bij woningen die worden verhuurd kan een verzekeraar ervoor kiezen om de premie te baseren op de huurprijs. Ook hier is vergelijken door verschillende verzekeringen te simuleren de beste methode om de beste premie voor jouw situatie te vinden.

Prijsindicatie brand- of woonverzekering

Om een idee te krijgen van de hoogte van de premie van de brandverzekering voor verschillende soorten woningen, zijn hier de prijzen voor veel voorkomende typen woningen op een rij gezet. Het gaat om een brandverzekering van de woning met inboedel, maar zonder andere opties.

Indicatie hoogte premies voor een huurder
Kenmerken woningPremie per jaar
Huis met 4 gevels€ 174 – € 365
Huis met 2 gevels€ 140 – € 300
Appartement met 1 slaapkamer€ 129 – € 190
Appartement met 2 slaapkamers€ 129 – € 210
Appartement met 3 slaapkamers€ 129 – € 236
Appartement met 4 slaapkamers€ 129 – € 269
Indicatie hoogte premies voor een eigenaar
Huis met 4 gevels€ 334 – € 483
Huis met 2 geveld€ 189 – € 361

Een eigenaar van een appartement in een verzamelgebouw is door de brandverzekering van het volledige gebouw gedekt voor brandschade. Er moet nog wel een aanvullende verzekering worden afgesloten als er ook dekking moet zijn voor de inboedel en in het geval van schade door diefstal.

Waarom als huurder een brandverzekering afsluiten?

Huurders zien soms niet het nut van een woonverzekering, vooral als ze van plan zijn om na niet al te lange tijd weer te vertrekken. Meestal geven ze niet zoveel geld uit aan hun inrichting. Het lijkt dan niet de moeite waard om een brandverzekering af te sluiten.

Dat is een misvatting, want je hebt ook te maken met de huurdersaansprakelijkheid, die in het huurcontract wordt genoemd. Die houdt in, dat je de gehuurde woning bij vertrek moet achterlaten in dezelfde staat als toen je de woning in gebruik nam, ongeacht of er rook- of waterschade is ontstaan. Het herstel van een dergelijke schade kan kostbaar zijn. Met een brand- of woonverzekering ben je tegen deze kosten gedekt.

Wettelijke aansprakelijkheid

Ondanks dat het niet verplicht is om een brandverzekering of woonverzekering af te sluiten is het in België tamelijk lastig om onder zo’n verzekering uit te komen. Voor verhuurders en banken is zo’n verzekering een bindende voorwaarde. Maar er is nog een andere reden waarom je voor jezelf zou moeten besluiten om een woonverzekering af te sluiten. Dat heeft niet te maken met het vergoeden van schade aan jezelf, maar met de wettelijke aansprakelijkheid.

Als er door een brand in jouw woning schade ontstaat bij je buren, hebben die de mogelijkheid om deze schade op jou te verhalen. Het gaat daarbij om alle soorten schade, dus schade aan hun woning, hun inboedel of persoonlijke schade. Met een woonverzekering ben je daar tegen beschermd.

Eigen risico of franchise

Bij veel brand- of woonverzekeringen wordt gewerkt met een eigen risico. Dat betekent dat een deel van de schade door de verzekerde zelf betaald moet worden. Het gaat in veel gevallen om een vast bedrag, dat in mindering wordt gebracht op de totale schadevergoeding. Je moet daarbij denken aan een bedrag van circa € 250. Als er bij een brand of een diefstal dus schade is ontstaan ter hoogte van € 1250, zal de verzekeraar € 1000 vergoeding betalen. Het resterende bedrag komt voor je eigen rekening.

Verzekeringen zonder eigen risico

Er zijn methoden om de beste woonverzekering af te sluiten zonder dat er sprake is van een eigen risico. Bij sommige maatschappijen kun je door middel van een kleine premieverhoging de franchise geheel laten vervallen. Er zijn ook verzekeraars die de franchise tegen betaling van een kleine premieverhoging alleen laten vervallen als de schade hoger is dan € 250. Tenslotte bestaat er een systeem, dat de Engelse franchise wordt genoemd. In dat geval geldt er geen eigen risico als de schade hoger is dan € 250, dus zonder premieverhoging.

Bij de beste woonverzekering met vergoedingen in natura is een franchise ook niet gebruikelijk. Bij dit soort verzekeringen wordt de schade hersteld door professionals die in dienst zijn van de verzekeraar. Voor de verzekerde is dat verreweg de meest gemakkelijke oplossing. Als er schade ontstaat hoef je zelf niets anders te doen dan de schade te melden. De verzekeraar zorgt dat er een herstelbedrijf langs komt om de schade te herstellen. Je hebt ook niet te maken met rekeningen die betaald moeten worden. Alles wordt door de verzekeraar afgehandeld.

De beste brandverzekering voor huurders

Voor een huurder zal in verreweg de meeste gevallen de beste woonverzekering er één zijn waarvan de premie laag is. Een huurder sluit vaak alleen een brandverzekering af omdat dit verplicht is in het huurcontract. Naast een lage premie wil een huurder ook graag een verzekering waarvan de premie per maand kan worden betaald, in plaats van per jaar. Toch wordt geadviseerd om bij een brandverzekering ook een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Dat is handig als er een conflict ontstaat met de verhuurder. Ook een aanvullende verzekering voor kostbare spullen, zoals elektronica, kunst of luxe meubelen kan nuttig zijn.

De beste brandverzekering voor woningeigenaren

Terwijl een brandverzekering door een huurder meestal bij wijze van formaliteit wordt afgesloten, is een woonverzekering voor een eigenaar vooral inhoudelijk van belang. Voor de eigenaar van een gebouw is het immers cruciaal om zijn pand maximaal te beschermen tegen allerlei soorten schades. Daarom wordt vaak voor de maximale dekking gekozen.

Woningeigenaren zijn bereid om diverse aanvullende verzekeringen af te sluiten bij de beste woonverzekering. Daarbij kun je denken aan een verzekering voor schade aan tuinmeubilair of aan een zwembad. Als de woning wordt verhuurd kiest een eigenaar vaak voor een verzekering inclusief het uitvoeren van het herstel van kleine schades.

In ieder geval, heb je bouwplannen of net een nieuwe woning aangekocht? Zorg dan zeker dat je een goede brandverzekering hebt afgesloten.

Afsluiten van een brandverzekering voor huurders

Als je een woning of een appartement gaat huren vraagt de verhuurder om een brandverzekering of woonverzekering af te sluiten. Voor hem is dat een garantie dat de woning in de oorspronkelijk staat wordt opgeleverd als zijn huurder weer vertrekt.

Bij verzekeringsmaatschappijen die deel uitmaken van een bank kun je de beste woonverzekering online afsluiten. Je moet dan wel al een bankrekening bij die bank hebben. Onafhankelijke verzekeraars bieden ook de mogelijkheid om online een huurdersverzekering af te sluiten. Je kan uiteraard ook een brandverzekering afsluiten via een tussenpersoon of bij het kantoor van een bank of verzekeraar.

Hoe kun je de beste brandverzekering vinden?

Met de beste woonverzekering of brandverzekering ben je voor de laagste premie tegen de beste voorwaarden verzekerd. Er bestaat echter geen universele woonverzekering, want die voorwaarden zijn voor iedereen anders. Wat voor jou de beste brandverzekering is, hangt af van je situatie. Ben je een huurder of een eigenaar? Heb je een groot appartement of een grote woning of niet, en staat jouw woning in een veilige buurt of niet? Op basis van jouw woonsituatie kun je voor jezelf inschatten welke soorten schade je door de verzekering wilt laten dekken. Begin dus bij het selecteren van een geschikte verzekering met het op een rij zetten van je wensen.

De volgende stap is simuleren. Voer bij diverse verzekeraars jouw wensenlijstje in en kijk waar je de laagste premie moet betalen. Vervolgens kun je de verzekeraars selecteren die aan jouw eisen voldoen. Kijk ook naar aanvullende voorwaarden, zoals de hersteloptie in natura of een franchise. Je kunt een brandverzekering simulatie op de sites van de verzekeraars uitvoeren. Handiger is het om de woonverzekering simulatie op deze website te doen. Het is dan veel gemakkelijker om de resultaten van de simulaties naast elkaar te zetten en een keus te maken. Omdat alle belangrijke verzekeraars meewerken aan dit onafhankelijke platform, mag je ervan uitgaat dat je hier de beste brandverzekering kunt vinden.