Brandverzekering voor huis huurder: Beste prijs

De wetgeving in sommige regio’s in België voorziet niet in een verplichte brandverzekering voor huurders huis. Desondanks kiezen de meeste huurders ervoor om op eigen initiatief een woonverzekering voor huurders huis af te sluiten. Als ze daar zelf nog over twijfelen, dan wordt zo’n verzekering meestal wel afgedwongen door de verhuurder. Iedereen heeft er immers belang bij dat er in het akelige geval dat er veel schade ontstaat een goede financiële regeling is. De impact van een brand of grote schade door noodweer is immers al groot genoeg, vooral als daar andere personen schade door hebben geleden.

#VerzekeraarMeer infoGratis offerte
1KBC- Eenvoudig online je premie berekenen
- Online af te sluiten, dag erna verzekerd
- KBC Home Repair
- Ook inboedel verzekeren
- Je hoeft geen klant te zijn
- Basispremie berekend op basis van de oppervlakte van je woning/appartement
2DVV- Verzekering voor eigenaars en huurders
- De schade 100% vergoed als die groter is dan 265 euro
- Home Emergency (bij problemen)
- Engels franchisesysteem

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering is een verzekering die de schade aan een woning vergoedt als er brand uitbreekt. Afhankelijk van de gekozen dekking wordt zowel de schade aan het gebouw als de inboedel vergoed. Een brandverzekering voor huurder huis wordt ook wel een woonverzekering genoemd. Dat is niet toevallig, want door middel van een woonverzekering voor huurder huis wordt niet alleen schade door brand gedekt, maar ook vrijwel alle schade door natuurgeweld of extreme weersomstandigheden. Er zijn ook woonverzekeringen waarin de schade door diefstal en vandalisme wordt vergoed. Een brandverzekering voor huurder huis is dus eigenlijk een totale verzekering, waarop bij vrijwel alles schades een beroep kan worden gedaan.

Als huurder een brandverzekering afsluiten voor een huis / woning
Als huurder een brandverzekering afsluiten voor een huis / woning

Verwarring over de verplichting

Bij huurders wordt het afsluiten van een brandverzekering voor huurder huis soms gezien als overbodig. Dat komt doordat de verhuurder van de woning ook verplicht is om een brandverzekering af te sluiten. In de regio’s Wallonië en Vlaanderen is een brandverzekering voor huurder huis sinds een aantal jaren bij wet geregeld. In Brussel is die verplichting er nog niet. Toch stellen de meeste verhuurders van een woning als voorwaarde in het huurcontract, dat de huurder zo’n verzekering moet afsluiten. De belangrijkste reden daarvoor is, dat de verhuurder daardoor een grotere zekerheid heeft dat de woning na vertrek van de huurder in een goede staat wordt achtergelaten.

Impact van Burgerlijke Verantwoording

Het is in België zo, dat personen die persoonlijke schade oplopen of schade aan hun eigendommen hebben, de veroorzaker van die schade verantwoordelijk kunnen stellen. Dit heet Burgerlijke Verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de huurder van een woning verantwoordelijk kan worden gesteld voor de schade die aan de naastgelegen woning ontstaat. Bij een brand kan ook de woning van de buren veel schade oplopen. Het is zelfs mogelijk dat iemand die in de woning aanwezig is persoonlijk letsel oploopt door de brand. De materiële schade kan best hoog oplopen, maar als er sprake is van persoonlijk letsel met invaliditeit en verlies van baan gaat het om vele tonnen aan letselschade.

Verplicht onderdeel van Brandverzekering

De Burgerlijke Verantwoording is een verplicht onderdeel van elke woonverzekering voor huurders van huis. Alleen al om deze reden zou iedereen moeten overwegen om een brandverzekering voor huurder huis af te sluiten. In de praktijk zal het vrijwel nooit gebeuren dat er een beroep op die verzekering hoeft te worden gedaan. Maar als je de pech hebt dat je woning uitbrandt, waarbij de buren ook veel schade hebben en ernstig gewond raken, kunnen de financiële gevolgen voor jou als huurder de rest van je leven duren als je niet verzekerd bent.

Prijs brandverzekering huurder huis
Prijs brandverzekering huurder huis

Schade bij een verzekering van huurder en verhuurder

In veel gevallen zal een brandverzekering worden afgesloten door zowel de huurder als verhuurder van de woning. Als er een ernstige schade ontstaat zal die in eerste instantie door de brandverzekering voor huurder huis worden behandeld. Het is echter mogelijk om de schade rechtstreeks te laten afhandelen door de verzekering van de verhuurder. De verhuurder moet dat regelen door middel van de optie ‘afstand van verhaal’. De verzekeraar van de verhuurder doet dan geen beroep op de verzekering van de huurder. Verhuurders doen dat om er zeker van te zijn dat de schade op een nette manier wordt opgelost en dat de schade wordt vergoed.

Wat is de brandverzekering prijs?

Hoeveel premie er moet worden betaald voor een brandverzekering voor huis huurder is afhankelijk van het soort woning. De meeste verzekeraars kijken naar het woonoppervlak en het aantal gevels van een woning. Voor grotere woningen moet meer brandverzekering premie worden betaald. Soms wordt ook wel een inschatting gemaakt van het oppervlak op basis van het aantal kamers in de woning. Dat is niet helemaal eerlijk, want daarbij wordt niet altijd onderscheid gemaakt tussen kleinere en grotere kamers.

Het risico van minder gevels

De brandverzekering premie is ook afhankelijk van het aantal gevels. Voor een woning met twee buitengevels moet een hogere brandverzekering premie worden betaald dan voor een woning met drie of vier gevels. Dat komt doordat het risico bij een woning met twee gevels groter is. Zo’n woning is ingeklemd tussen twee andere panden. De verzekeraar vindt dat het risico van brandschade in dat geval groter is dan bij een vrijstaande woning met vier gevels. Bij een woning met vier gevels is de kans op schade door diefstal of vandalisme echter weer groter. Om erachter te komen hoe de verzekeraars omgaan met deze risico’s moet je de verzekeringen vergelijken.

Extra opties

De beste brandverzekering voor huurder van huis is niet per definitie de meest eenvoudige verzekering, ofwel het basispakket. Daarin zijn wel de Burgerlijke Aansprakelijkheid opgenomen, evenals de standaard oorzaken van schade, zoals natuurgeweld, extreem weer en brand. Voor een huurder kan het echter ook nuttig zijn om een aanvullende inboedelverzekering, een verzekering voor schade door diefstal en een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. De premie voor die extra opties is meestal laag. Die opties hebben dus weinig effect op de brandverzekering prijs.

Vergelijken van een brandverzekering voor huurder huis

Voor elke situatie kan de brandverzekering premie worden bekeken met een brandverzekering simulatie. Elke aanbieder van verzekeringen heeft zo’n simulatie op zijn website. Voor het vergelijken van verschillende aanbieders is het handiger om de simulator op deze website te gebruiken. Daarvoor is het nodig om slechts eenmaal alle gegevens van de woning in de simulator in te voeren en de gewenste opties aan te klikken. Je krijgt dan van alle aanbieders de prijs te zien. Het is dan niet moeilijk om de beste brandverzekering uit te zoeken. Bij de meeste brandverzekeringen staat een koppeling, zodat deze bij de aanbieder meteen kan worden afgesloten.