DVV Brandverzekering voor eigenaar huis: Prijs & Voordelen

De DVV Brandverzekering voor eigenaar huis is een zeer uitgebreide verzekering. Naast de verplichte onderdelen kan de verzekerde kiezen uit een zeer groot aantal opties om de dekking uit te breiden. DVV maakt gebruik van een netwerk van 650 consulenten verspreid over België. Die geven informatie en advies over de verzekeringen en de dekking. Uiteraard kan bij hen ook een verzekering worden afgesloten. De DVV Brandverzekering heet Cocoon Flex. Die is af te stemmen op de situatie van de verzekerde, of dat nu een huurders of een eigenaar is van een woning.

VerzekeraarMeer infoGratis offerte
DVV- Verzekering voor eigenaars en huurders
- De schade 100% vergoed als die groter is dan 265 euro
- Home Emergency (bij problemen)
- Engels franchisesysteem

Ruime dekking bij de Cocoon Flex brandverzekering

Het is bij een schadegeval vervelend als na afloop van de het herstel van de schade blijkt, dat niet alle kosten door de verzekering zijn vergoed. Om dat te voorkomen maakt DVV gebruik van tools, die elke verzekerde kan gebruiken om te berekenen of hij voldoende verzekerd is. Bij een schadegeval dekt DVV niet alleen de schade die rechtstreeks door een incident is ontstaan, maar ook de financiële schade die door kosten van de hulpdiensten. Dat betekent dat ook de kosten van het blussen van een brand, het opruimen en verwijderen van puin, eventuele medische kosten en soms zelfs alternatieve huisvesting worden vergoed door de verzekering.

Gedekte schade door de Flex Cocoon brandverzekering voor eigenaar huis?

Het spreekt voor zich dat de DVV Flex Cocoon Brandverzekering voor eigenaar huis de schade vergoedt die ontstaat door brand, natuurrampen, glasbreuk, waterschade, storm, hagel, sneeuw en ijs, ontploffingen, botsingen tegen de woning en blikseminslag. Burgerlijke aansprakelijkheid is standaard ook gedekt. Daarnaast kun je een beroep doen op deze verzekering bij schade door ontdooiende vriezers, schroeischade, schade door rook, inbraak en vandalisme, schade door oververhitte apparaten, schade door terroristische aanslagen, en schade als gevolg van defecten aan de elektriciteitsvoorziening. Voor sommige schades moet je om aanvullende opties activeren.

Zelf een woning gebruiken

Het maakt voor de inhoud van de DVV brandverzekering uit of de eigenaar van een woning zelf in de woning gaat wonen of dat hij de woning verhuurt. Iemand die zelf in de woning gaat wonen heeft er alle belang bij om alle onderdelen van de woning goed te verzekeren. Een eigenaar die de woning verhuurt zal alleen de woning zelf verzekeren. Bijkomende zaken, zoals de inhoud van de woning, de spullen in de tuin, de burgerlijke aansprakelijkheid en dergelijk moet de huurder zelf verzekeren. Een eigenaar kan een huurder wel de optie Afstand van Verhaal aanbieden. In dat geval zal de verzekeraar van de eigenaar bij een schade geen claim neerleggen bij de huurder.

Opties bij de DVV Brandverzekering voor eigenaar van een huis

De standaard dekking van een DVV brandverzekering biedt voor de meeste situaties uitkomst als er schade ontstaat. Maar er zijn gevallen waarin het goed is om voor één van de extra opties te kiezen. De belangrijkste aanvullende opties worden hier kort beschreven.

Tuin

Als een woning een grote tuin heeft is het de moeite waard om de optie Tuin te gebruiken. Die beschermt de inrichting van de tuin en de planten tegen veel soorten schade. Zoals schade door vandalisme, noodweer en als er dieren schade veroorzaken. Als er dus een kudde zwijnen in de tuin aan het graven is geweest wordt de schade aan gazons en beplanting door de verzekering vergoed. Tuinmeubilair en speeltoestellen die beschadigd raken door een storm vallen ook onder de dekking. Voor schade aan een zwembad moet een andere optie worden geactiveerd.

Zwembad

Onder de optie zwembad van een DVV brandverzekering valt alle schade aan het zwembad en de installaties. Het gaat hierbij uitsluitend om zwembaden, zwemvijvers en jacuzzi’s die ingegraven zijn. Ook een zwembad binnenshuis valt onder de dekking. Het maximale bedrag dat vergoed wordt is € 15.000, maar verzekerden kunnen hun zwembad voor een hoger bedrag verzekeren.

Business

Als de eigenaar van een woning een ruimte heeft ingericht als werkplek om van daaruit professionele werkzaamheden te verrichten, is deze werkplek voor de nieuwwaarde verzekerd. Dat betreft niet alleen het meubilair, maar ook speciale gereedschappen en computerapparatuur.

Geparkeerd voertuig

Bij een DVV brandverzekering zijn standaard alle voertuigen die in de woning of in één van de bijgebouwen geparkeerd zijn verzekerd tegen schade. Als het voertuig buiten is geparkeerd valt dat niet onder de dekking. Met de optie Geparkeerd Voertuig is de dekking uit te breiden. Wie een auto, motor, aanhangwagen, mobilhome of boot buiten stalt krijgt de schade vergoed die ontstaat door brand, blikseminslag, storm en ander noodweer. Standaard wordt maximaal € 15.000 vergoed, maar de dekking kan worden uitgebreid door de verzekerde.

Media

Verzekerden die dure elektronische apparatuur hebben kunnen die extra verzekeren met de optie Media. Laptops, tablets, Smart TV’s en dergelijke zijn dan tot € 2.000 verzekerd. Een randvoorwaarde is, dat de apparatuur een schermgrootte moet hebben van 19 inch of meer.

Bijzondere bescherming

Met een DVV Cocoon Flex brandverzekering is niet alleen de eigen woning verzekerd. Als de eigenaar van een brandverzekering met vakantie gaat is ook de schade aan een hotelkamer of een vakantiewoning gedekt. Dat geldt ook voor schade aan een ander gehuurd verblijf, zoals een feestzaal of een garage. Bij het ontstaan van schade kan er bovendien zeer snel hulp worden geboden. DVV zal ervoor zorgen dat zo snel mogelijk een slotenmaker of een andere expert langs komt om hulp te bieden. Bij elke schade is er wel sprake van een eigen risico. Dat wordt in mindering gebracht op de bedragen die door de verzekering worden uitgekeerd.

Beloning voor trouwe klanten

Klanten met een woonverzekering die nooit schade hebben, worden door DVV beloond met DVV Stars. Dat zijn punten die gespaard kunnen worden. Elk jaar waarin geen schade wordt geclaimd krijgt een klant punten voor een DVV Star. Vanaf 3 punten of DVV Stars kan het eigen risico bij een brandverzekering worden afgekocht. Dit geldt alleen voor schades waarbij het schadebedrag hoger is dan € 1.000. Als bij een DVV woonverzekering wordt gekozen voor de optie Engelse Franchise wordt elke schade die hoger is dan het franchisebedrag volledig vergoed. In dat geval kunnen de DVV Stars voor andere doeleinden worden gebruikt.