KBC brandverzekering voor eigenaar huis: Prijs KBC Woningpolis

De KBC Brandverzekering is een complete brandverzekering voor de eigenaar van een woning. Afhankelijk van de noodzaak en de gekozen opties wordt met deze verzekering niet alleen de woning beschermd, maar ook de omliggende gebouwen. Zoals bij alle brandverzekeringen beschermt de KBC Woningpolis de verzekerde tegen een groot aantal schades. Daarbij kan naast brand worden gedacht aan schade door natuurgeweld, overstromingen, schade door sneeuw en ijs, en stormschade. Niet alleen schade in en aan de woning is gedekt, maar ook de inboedel. Ondanks is de uitgebreide dekking is de prijs van de KBC Woningpolis aantrekkelijk.

VerzekeraarMeer infoGratis offerte
KBC- Eenvoudig online je premie berekenen
- Online af te sluiten, dag erna verzekerd
- KBC Home Repair
- Ook inboedel verzekeren
- Je hoeft geen klant te zijn
- Basispremie berekend op basis van de oppervlakte van je woning/appartement

Wat dekt de KBC Woningpolis / Woonverzekering?

Het is goed om stil te staan bij de onderdelen van een woning, die beschermd worden door een KBC Woningpolis (ook wel KBC woonverzekering genoemd). Uiteraard is dat de woning zelf. Maar ook terrassen, de oprit en de omheining vallen onder de dekking. Zelfs als er constructies aan de woning zijn vastgemaakt wordt de schade vergoed. Als er bij de woning losstaande gebouwen zijn, zoals een vrijstaande garage, een carport of een tuinhuis, kunnen die worden verzekerd met de optie ‘losstaande gebouwen’. Zelfs gebouwen die niet in de buurt van de woning staan zijn dan verzekerd. Een zwembad bij de woning moet op een andere manier worden verzekerd.

Uitzonderingen op de dekking van de KBC Woningpolis

Er zijn twee uitzonderingen met betrekking tot de dekking van de KBC Woningpolis. Ten eerste dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het geval dat er door het gebouw of het terrein schade wordt veroorzaakt. Deze schade moet aanvullend door een familiale verzekering worden gedekt. Ook schade tijdens of door werkzaamheden, schade door een constructiefout, of schade door een instabiele fundering is niet gedekt. Waterschade door muren niet waterbestendig zijn, wordt ook niet vergoed.

Inboedel

Bij de inboedel gaat het over de spullen die in je woning staan. Dat is de complete inrichting waaronder de meubelen, de keukeninrichting, sieraden, apparatuur, etc. Wat minder bekend is, is dat ook de spullen in de tuin tot de inboedel behoren. Als er door een storm een tuinset kapot gaat kan de schade dus worden verhaald op de KBC Woningpolis. Zelfs gemotoriseerde voertuigen en aanhangwagens vallen onze deze verzekering. Alle schade kan worden geclaimd, tenzij er sprake is van opzettelijke vernieling, diefstal en collecties met waardevolle spullen.

Waar kan de inboedel staan?

Onder de inboedelverzekering vallen veel meer spullen dan dat er in de woning staan. Ook de spullen die in een bijgebouw of een aan de woning gebouwde garage staan zijn verzekerd. Dat geldt ook als de spullen in een ruimte elders staan, zoals een garage op een andere plek in de stad. Zelfs als de inboedel in een studentenhuis staat valt die onder de KBC Woningpolis. Spullen, die tijdens een vakantie in een hotelkamer of in een vakantiehuisje staan vallen ook onder de inboedelverzekering. Houd er rekening mee dat diefstal niet onder de standaard dekking valt. Voor schade door diefstal van de inboedel kan een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn bij een KBC Woningpolis allerlei aanvullende verzekeringen mogelijk. Zoals al is opgemerkt gaat het vaak om een diefstalverzekering voor de inboedel. Maar er kan ook een aanvullende verzekering voor de tuin worden afgesloten, voor het zwembad, voor lekken uit een stookolietank en een verzekering voor de bouwer. Deze aanvullende verzekeringen worden kort besproken.

Diefstal

Bij een aanvullende verzekering voor diefstal van de inboedel gaat het om schade aan de inrichting van de woning, fietsen, juwelen, motorvoertuigen, elektronische apparatuur, aanhangwagens, huisdieren, etc. Ook schade door diefstal met geweld tijdens een vakantie valt onder deze verzekering. Het enige dat niet wordt vergoed is diefstal van of uit een voertuig, dat op een openbare plaats is geparkeerd.

Tuin

Schade aan de tuin kan aanvullend op de KBC Woningpolis worden verzekerd. Onder de tuin wordt alle beplanting en de inrichtingselementen verstaan. Zoals gazons, struiken en bomen, planten in potten en in de volle grond, vijvers met vissen en fonteinen, en tuinmeubilair. Deze spullen zijn verzekerd tegen natuurgeweld, een aanrijding, schade door losgebroken huisdieren of vee, sproeischade door derden, vandalisme en diefstal. Opzettelijke vernielingen door de verzekerde en schade aan beplanting die vanzelf zal herstellen worden niet vergoed.

Zwembad

Een aanvullende zwembad verzekering bij de KBC Woningpolis is nuttig als je een zwembad hebt dat is ingegraven. Voor opbouwzwembaden gelden speciale voorwaarden. Bij schade aan een zwembad wordt die volledig vergoed, ook als er installaties kapot zijn gegaan. Naast zwembaden vallen ook rolluiken, zonnepanelen, verlichting en bekleding van spullen in de tuin onder de dekking van een aanvullende zwembad verzekering. Uiteraard wordt schade door regulier gebruik en veroudering niet vergoed.

Bodemsanering

Een aanvullende verzekering voor de schade door bodemsanering wordt vaak afgesloten als er een opslag voor stookolie bij de woning is. Vroeg of laat gaan de opslagtanks lekken, maar er kan ook vervuiling ontstaan bij het vullen. De eigenaar is verantwoordelijk voor het laten opruimen van de schade. Je kan je daar dus voor verzekeren, maar alleen als de olietank niet ouder is dan 40 jaar en als de maximale capaciteit niet boven de 20.000 liter komt. Er geldt een maximale vergoeding.

Verzekering voor de bouwer

Een tijdelijke aanvullende verzekering bij de KBC Woningpolis is de verzekering voor de bouwer. Die is handig tijdens een verbouwing. Hij dekt de schade door diefstal of beschadiging van spullen op de bouwplaats. Ook de gevolgschade door een ongeval tijdens de werkzaamheden en een faillissement van één van de bouwpartners is gedekt. Omdat dit een complexe verzekering is, kun je die het beste in overleg met de verzekeringsexpert afsluiten.

Service KBC Woningpolis

De mogelijkheden van verzekeren door middel van de KBC Woningpolis zijn zeer uitgebreid. Bij deze verzekering kun je bij schade ook beroep doen op de KBC Home Repair service. Dat is een gratis dienst, waarbij het herstel van de schade door KBC wordt gecoördineerd en afgehandeld. Als verzekerde hoef je niets anders te doen dan de schade te melden. KBC zorgt voor een afspraak met het herstelbedrijf en regelt ook de betaling van dat bedrijf. Het is dus niet nodig om de herstelkosten voor te schieten.