Brandverzekering voor appartement (eigenaar): Beste prijs

Een brandverzekering voor eigenaar appartement is niet verplicht, maar zo’n verzekering wordt echter nagenoeg in alle gevallen afgesloten. Dat is verstandig, want met een brandverzekering ben je beschermd tegen de schade door een brand, als gevolg van noodweer, stormschade en wateroverlast. Als er door een brand in jouw appartement schade ontstaat aan de appartementen van de buren zal deze schade door jouw brandverzekering voor eigenaar appartement worden vergoed. Eigenlijk kan er bij dit soort verzekering beter worden gesproken van een woonverzekering voor eigenaar appartement, vanwege de brede dekking van zo’n verzekering.

#VerzekeraarMeer infoGratis offerte
1KBC- Eenvoudig online je premie berekenen
- Online af te sluiten, dag erna verzekerd
- KBC Home Repair
- Ook inboedel verzekeren
- Je hoeft geen klant te zijn
- Basispremie berekend op basis van de oppervlakte van je woning/appartement
2DVV- Verzekering voor eigenaars en huurders
- De schade 100% vergoed als die groter is dan 265 euro
- Home Emergency (bij problemen)
- Engels franchisesysteem

Verplichte woonverzekering voor eigenaar appartement

Hoewel deze verzekering niet verplicht is, is het niet altijd mogelijk om een appartement te kopen zonder brandverzekering. Als je een appartement koopt met geld uit een hypotheek, zal de bank je verplichten om een brandverzekering af te sluiten. Dat wordt gedaan omdat het appartement het onderpand is voor de hypotheek. Als jij de aflossing niet meer kunt betalen wordt de bank eigenaar van het appartement.

Doordat jij verplicht bent om een brandverzekering voor eigenaar appartement af te sluiten loopt de bank geen risico op schade door een brand of schade door natuurgeweld. Wie verplicht wordt om een woonverzekering voor eigenaar appartement af te sluiten, kan tegen een kleine premieverhoging een aanvullende inboedelverzekering of diefstalverzekering bij nemen.

Brandverzekering voor eigenaar appartement
Brandverzekering voor eigenaar appartement

Brandverzekering voor een appartement in een blok

In veel gevallen zijn appartementen onderdeel van een appartementencomplex. Het is in veel gevallen verplicht om voor zo’n complex een collectieve verzekering af te sluiten, een zogeheten blokpolis brandverzekering. Zo’n brandverzekering staat op naam van de vereniging van eigenaars.

Als een appartement een nieuwe eigenaar krijgt moet die zich verplicht aansluiten bij deze collectieve verzekering. Naast de gebruikelijke dekking in een brandverzekering ben je als eigenaar dan ook gedekt voor de burgerlijke aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid voor het gebouw. Ook ben je gevrijwaard van kosten als een huisbewaarder een arbeidsongeval krijgt.

Inboedel

Een blokverzekering dekt niet de schade aan de inboedel bij een brand, natuurgeweld of waterschade. Het wordt daarom aanbevolen om een losse inboedelverzekering af te sluiten als je een appartement bezit dat onder een blokverzekering valt. Het is belangrijk om de waarde van de inboedel reëel in te schatten. Want anders bestaat er een kans dat je onderverzekerd bent.

Dat betekent dat je bij schade recht hebt op niet meer dan het verzekerde percentage van de inboedel. Dit zogenoemde evenredigheidsprincipe wordt niet alleen bij grote schades toegepast, maar ook als de schade relatief klein is.

Dekking bij een standaard verzekering voor eigenaar appartement

Een brandverzekering voor eigenaar appartement dekt uiteraard de schade aan het gebouw als er brand is ontstaan. Maar er zijn nog meer schades die gedekt worden door een brandverzekering voor eigenaar appartement. Zoals wanneer er dieren tegen het appartement aan vliegen of ongelukken met vliegtuigen gebeuren, waarbij schade aan het appartement ontstaat. Storm- en hagelschade, schade door een zwaar sneeuwdek, overstromingen en aardbevingen wordt ook vergoed. Zelfs als het appartement beschadigd raakt tijdens demonstraties is de schade te verhalen op de brand- of woonverzekering voor eigenaar appartement.

Welke dekking heb je bij een brandverzekering voor je appartement?
Welke dekking heb je bij een brandverzekering voor je appartement?

Extra dekkingen bij een woonverzekering voor eigenaar appartement

In veel gevallen biedt de woonverzekering voor eigenaar appartement ook dekking bij een aantal bijzondere calamiteiten. Check bij het afsluiten van de verzekering of dat bij de door jou gekozen verzekeraar ook het geval is. Zo niet, dan kun je je hiervoor aanvullend verzekeren. Het gaat om calamiteiten als schade aan elektronische apparaten door blikseminslag of storingen aan het lichtnet, roet- of rookschade, waterschade door kapotte leidingen of defecte huishoudelijke apparaten, schades door pogingen tot inbraak en schades door een lekkende stookolietank. Als de dekking van deze schades wordt toegevoegd zorgt dat voor een iets hogere brandverzekering prijs.

Vergoeding van gevolgschade

Als er een brand is geweest of als het appartement ernstig is beschadigd door noodweer moeten er aanvullende kosten worden gemaakt. Zoals het afdekken van een kapot dak of vernield raam, of onderzoek om gaslekken te ontdekken. Dat zijn noodzakelijke werkzaamheden om ergere schade te voorkomen. Andere soorten financiële schades die gedekt worden zijn de kosten van tijdelijke opslag van spullen, sloopkosten, de kosten van de schade-expert en de hotelkosten voor de periode dat het appartement onbewoonbaar is. Ook de burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt. Daarmee heb je te maken als je buren schade hebben door een brand in jouw appartement.

Populaire extra’s bij een brandverzekering voor eigenaar appartement

Zonder dat er sprake is van een hoge stijging van de brandverzekering premie is het mogelijk om extra dingen te verzekeren. Meer dan de helft van de verzekerden neemt een aanvullende verzekering voor diefstal en vandalisme bij de brandverzekering voor eigenaar appartement. Een andere populaire optie is de dekking voor ‘indirecte verliezen’. Daarbij gaat het over vergoeding van de kosten van de huur van een auto, verlies van tijd, portokosten, etc. Wie een appartement met balkon heeft, kan een aanvullende verzekering afsluiten om een kostbare buitenkeuken of barbecue bij de dekking van de brandverzekering voor eigenaar appartement onder te brengen.

Verhuur van een appartement

Als eigenaar van een appartement dat in de verhuur gaat, moet je zelf altijd een goede brandverzekering voor eigenaar appartement afsluiten. Dat kan door mee te doen aan een blokpolis, maar als die niet beschikbaar is moet je zelfstandig een uitgebreide brandverzekering afsluiten. Daarmee wordt het risico afgedekt, dat schades aan het appartement na vertrek van de huurder moeten worden hersteld. Het risico daarop is aanwezig, omdat de huurder van het appartement in dit geval niet verplicht een verzekering hoeft af te sluiten. Als verhuurder is dit risico te elimineren met een voorwaarde in het huurcontract, dat er een brandverzekering door de huurder wordt afgesloten.

Brandverzekering premie

De brandverzekering premie voor een brandverzekering eigenaar appartement is afhankelijk van het soort verzekering. Bij een blokverzekering wordt er een premie voor het blok bepaald, die gezamenlijk door alle eigenaren wordt betaald. Bij een individuele woonverzekering voor eigenaar appartement er er de mogelijkheid om verzekeringen te vergelijken. Kies dan voor de brandverzekering voor eigenaar appartement met aanvullende opties, zodat je een ideale dekking voor jouw situatie krijgt. Met een simulatie is gemakkelijk de laagste brandverzekering prijs te achterhalen.