DVV Brandverzekering voor eigenaar appartement: Prijs & Voordelen

Voor de eigenaar van een appartement is een brandverzekering een noodzaak. Het is immers de bedoeling om het eigendom en de inhoud van de woning maximaal te beschermen tegen onverwachte dingen, zoals brand of schade als gevolg van natuurlijke oorzaken. Een brandverzekering voor de eigenaar van een woning is niet in heel België verplicht. In de praktijk heeft echter vrijwel elke eigenaar van een appartement een brandverzekering, omdat dit door de bank waar een hypotheek is afgesloten als voorwaarde wordt gesteld. Het appartement dient als onderpand en met een brandverzekering weet de bank dat eventuele schade is gedekt.

VerzekeraarMeer infoGratis offerte
DVV- Verzekering voor eigenaars en huurders
- De schade 100% vergoed als die groter is dan 265 euro
- Home Emergency (bij problemen)
- Engels franchisesysteem

Verschil in situatie tussen huurder en eigenaar

Zowel huurders als de eigenaar van een appartement kunnen een DVV Brandverzekering afsluiten. De motivaties om dat te doen zijn behoorlijk verschillend. Een brandverzekering bij DVV bestaat uit de Cocoon Flex verzekering, die voor elke situatie op maat kan worden gemaakt. Een huurder van een appartement zal deze verzekering afsluiten om zijn inboedel te beschermen en om gevrijwaard te zijn van eventuele schadeclaims, wanneer een brand in zijn appartement schade veroorzaakt bij naastgelegen woningen. Een DVV Flex polis bij een eigenaar van een appartement is bedoeld om het volledige appartement te verzekeren, inclusief inboedel en de burgerlijke aansprakelijkheid.

DVV Brandverzekeraar voor eigenaar appartement bij blokpolis

Een bijzondere situatie is, dat er een collectieve brandverzekering is afgesloten voor een appartementencomplex. De premie voor zo’n blokpolis wordt gezamenlijk betaald door alle eigenaren van een appartement. Deelname daaraan is verplicht en de uitvoering daarvan ligt bij de vereniging van eigenaren. De blokpolis dekt alle schade aan het appartement van de eigenaar, maar ook eventuele schade aan verkeersruimtes en andere gemeenschappelijke ruimtes. Een blokpolis beschermt eigenaren van een appartement ook tegen claims op grond van de burgerlijke aansprakelijkheid. Schadeclaims door een ongeval van een huisbewaarder tijdens het werk zijn ook gedekt.

Blokpolis dekt niet alle schade

Als de eigenaar van een appartement wordt beschermd tegen schade door een collectieve brandverzekering kan het toch interessant zijn om daarnaast een DVV Brandverzekering Cocoon Flex af te sluiten. Er kan dan worden gekozen voor een variant waarbij alleen de inboedel aanvullend is verzekerd. De inboedel wordt in verreweg de meeste gevallen namelijk niet gedekt door de blokpolis. De verzekerde waarde wordt standaard gekoppeld aan het oppervlak van het appartement. Wie een kostbare inrichting heeft, zoals erg duur meubilair, kostbare apparatuur of een verzameling kunstobjecten kan de inboedel voor een hoger bedrag verzekeren.

Dekking van een DVV brandverzekering

Met een brandverzekering is een appartement voor veel meer schades verzekerd dan alleen door een brand. Dat is de reden waarom een brandverzekering ook wel een woonverzekering wordt genoemd. Alle schade die ontstaat door brand, overstromingen, glasbreuk, storm of een scala aan andere oorzaken is door de DVV Cocoon Flex brandverzekering gedekt. Deze bescherming is wettelijk vastgelegd. Daarnaast worden door de Cocoon Flex ook allerlei andere schades vergoed. Zoals glasbreuk aan een flatscreen televisie, schade door wateroverlast vanwege een lekkende leiding en schade door problemen in de stroomvoorziening.

Opties bij een DVV brandverzekering voor eigenaar appartement

In sommige situaties is het handig om gebruik te maken van één of meer van de opties bij de DVV Cocoon Flex brandverzekering. Een appartement op de begane grond heeft soms en tuin. Als daar waardevolle spullen in staan zijn die aanvullend te verzekeren. Dat wil zeggen dat schade aan tuinmeubilair, beplanting, vijvers en buitenspeelgoed zijn gedekt voor een bedrag tot € 5.000. Een andere nuttige optie is diefstal. Die zit niet in het standaard verzekeringspakket, maar kan in een appartement nuttig zijn. De DVV Cocoon Flex brandverzekering heeft ook een optie waarmee dure apparatuur, zoals computers, flatscreens en tablets verzekerd zijn tot € 2.000. Wie daarvan gebruik wil maken kiest voor de optie Media.

Afstand van Verhaal

Een eigenaar van een appartement, die dat wil verhuren, kan zijn huurder de mogelijkheid bieden om de schade aan het appartement onder de dekking van zijn brandverzekering te laten vallen. De huurder betaalt daarvoor een klein maandelijks bedrag, maar voor hem is het voordeel, dat hij dan alleen zijn eigen inboedel hoeft te verzekeren. Hij kan er ook voor kiezen om helemaal geen brandverzekering af te sluiten. Deze optie bij de Cocoon Flex Brandverzekering heet Afstand van Verhaal. Dat betekent dat DVV bij het ontstaan van schade niet zal proberen de schade op de huurder te verhalen.

Kenmerken van de DVV Cocoon Flex brandverzekering

De DVV Cocoon Flex brandverzekering is dankzij de vele opties geschikt voor zowel huurders als eigenaren van woningen en appartementen. De dekking ruim, want naast de wettelijk verplichte dekkingen tegen brand en schade door natuurgeweld en rampen zijn nog veel meer schades gedekt. Het is belangrijk om de juiste opties te kiezen. Daarom wordt aanbevolen om alle informatie die DVV op de website beschikbaar stelt goed door te nemen voordat er een contract wordt getekend. Houd er ook rekening mee dat er bij de DVV Cocoon Flex brandverzekering een eigen risico geldt. De hoogte van die franchise wordt jaarlijks vastgesteld.

Voordeel voor jonge verzekerden

Een DVV Cocoon Flex brandverzekering kan via de website worden afgesloten en bij een DVV consulent. Die kan ook advies en uitleg geven over de opties waar je het beste gebruik van kunt maken bij een DVV brandverzekering voor eigenaar appartement. Een contract wordt voor één jaar afgesloten en telkens stilzwijgend verlengd. Als je jonger bent dan 36 jaar kun je het eerste jaar 25 procent voordeel krijgen. In dat geval hoeft er voor de eerste 3 maanden geen premie te worden betaald. Dit voordeel is geldig voor het standaard verzekeringspakket en voor alle opties.

Conclusie

Met de DVV Cocoon Flex brandverzekering kan iedereen een brandverzekering op maat afsluiten. De verzekering heeft opties om naast de wettelijk verplichte dekking allerlei aanvullende spullen te beschermen. Op de website is alle informatie te vinden. Het is niet mogelijk om online een simulatie te doen. Daarvoor is de hulp nodig van één van de 650 DVV consulenten, die verdeeld over België werken. De consulenten zijn digitaal te raadplegen, maar je kunt ook een gesprek met hen maken in één van de vestigingen van DVV.