KBC brandverzekering voor huurder van huis: prijs & voordelen

Eén van de grootste verzekeraars in België is KBC. Dat betekent dat daar de beste prijs KBC brandverzekering voor huurders huis kan worden afgesloten. Het afsluiten van een KBC woonverzekering gaat snel en kan online. Er zijn slechts 3 stappen nodig om goed beschermd te zijn. Wie maximale bescherming zoekt kan daar aanvullende verzekeringen bij nemen. Schades kunnen snel en eenvoudig rechtstreeks worden gemeld met de app of door middel van een telefoontje bij de tussenpersoon. Als je volledig ontzorgd wilt worden is het mogelijk om het herstel van schades ook helemaal door KBC te laten regelen.

VerzekeraarMeer infoGratis offerte
KBC- Eenvoudig online je premie berekenen
- Online af te sluiten, dag erna verzekerd
- KBC Home Repair
- Ook inboedel verzekeren
- Je hoeft geen klant te zijn
- Basispremie berekend op basis van de oppervlakte van je woning/appartement

Brandverzekering niet overal verplicht

Het is in de regio Brussel niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten. In Wallonië en Vlaanderen moet dat sinds enkele jaren wel. Verhuurders van woningen in Brussel proberen aspirant huurders er toch toe te bewegen om een brandverzekering af te sluiten. Dat doen ze, omdat zij niet het risico willen lopen dat een huurder financieel tijdens zijn verblijf in de woning niet in staat is om eventuele schades te laten herstellen. Toch komt het nog wel voor dat woningen zonder een KBC brandverzekering worden verhuurd. De huurders zijn zich er vaak niet van bewust dat ze daarmee een aanzienlijk risico lopen.

Het risico van huren zonder brandverzekering

Als een eigenaar van een woning besluit om die te verhuren is de woning gedekt door de brandverzekering van de eigenaar. Dat betekent dat schade die door natuurgeweld of een brand ontstaat gedekt is. Wat veel huurders niet weten is, dat de verzekeraar een claim bij de huurder kan neerleggen, als die van mening is dat de huurder schuld heeft aan het ontstaan van de schade. Dat kan onachtzaamheid bij het ontstaan van een brand zijn, of het nalaten van het nemen van voorzorgsmaatregelen in de aanloop van voorspelbaar natuurgeweld. De verzekeraar kan de volledige schade of een deel van de schade proberen te verhalen op de huurder.

Het nut van een brandverzekering

Met een brandverzekering is de huurder gevrijwaard van dergelijke claims. Bij een KBC Woonverzekering wordt dit dekking van de huurdersaansprakelijkheid genoemd. Ook de burgerlijke aansprakelijkheid is door een KBC Woonverzekering standaard gedekt. Dat betekent dat als er bij een brand in de door jou gehuurde woning ook schade ontstaat aan de woning van de buren, zij die schade niet op jou kunnen verhalen. Het kan daarbij om hoge bedragen gaan, vooral als er sprake is van persoonlijk letsel, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Het komt niet zo vaak voor dat er zo’n claim wordt ingediend, maar als het gebeurt kun je maar beter beschermd zijn.

Waarom een KBC Brandverzekering nemen?

De belangrijkste reden om te kiezen voor een KBC Brandverzekering is echter, dat je de woning na je vertrek in de oorspronkelijke staat aan de verhuurder moet teruggeven. Het maakt niet uit welk soort schade er tijdens het gebruik van de woning is ontstaan. Het voordeel van een KBC Woonverzekering is, dat heel veel schades worden gedekt. Zelfs als een apparaat kapot gaat en de hele woning onder water komt te staan, zal de schade op kosten van de verzekering worden hersteld. Kortom, de prijs KBC brandverzekering voor huurders huis is een goede investering in de toekomst. Want het herstel van schades aan een huurwoning kan zeer kostbaar zijn.

Welke schade wordt gedekt?

Een KBC Brandverzekering dekt uiteraard de schade die ontstaat door een brand aan de woning. Dat betreft zowel de schade aan het gebouw als de schade aan de inboedel, als die tenminste op de juiste wijze is verzekerd. Daarnaast ben je beschermd tegen allerlei soorten schade door natuurgeweld en door externe omstandigheden. Als er een voertuig tegen de gevel rijdt of als er een onderdeel van een vliegtuig op de woning valt, is die schade ook gedekt. De dekking betreft niet alleen de woning, maar ook een garage of spullen die aan de woning zijn bevestigd.

Uitsluitingen

Schades die in een KBC woonverzekering niet worden gedekt zijn verplichtingen die je in het huurcontract bent aangegaan, maar die buiten de wettelijke aansprakelijkheid vallen. De verzekering zal de schade ook niet vergoeden als het om opzettelijke vernielingen gaat, die door de verzekerde of de familie van de verzekerde zijn veroorzaakt. Datzelfde geldt voor diefstal van goederen. Als er sprake is van huurschade door het gebruik van de woning, zoals wanneer er pluggen in de muur worden gemaakt, moet die schade ook op kosten van de huurder worden hersteld.

KBC Woonverzekering en de inboedel

Bij een KBC Brandverzekering is standaard de inboedel meeverzekerd. Alle schade aan spullen die je in de woning zet worden dus door de verzekering vergoed, tot aan het bedrag waarvoor die verzekerd zijn. Het gaat om schades die ontstaan door brand of natuurgeweld, en door andere oorzaken waar je zelf niets aan kunt doen. Schade aan de inboedel door diefstal moet apart worden verzekerd. Wie daarvoor kiest kan bij KBC profiteren van een extra service, namelijk dat alle onverwachte schades met een schadepost van minimaal € 1.250 door de verzekering worden gedekt.

Brandverzekering bij verhuizing

Als je een KBC Woonverzekering hebt kan die ook worden gebruikt wanneer je gaat verhuizen. Geef in dat geval vooraf door wat je nieuwe woonadres gaat worden. Als extra service zijn je oude huurwoning als de nieuwe huurwoning voor enkele weken allebei gedekt tegen schade. KBC zal met je afspreken hoe lang dit het geval is. Na afloop van de verhuizing moeten uiteraard de gegevens van de nieuwe huurwoning worden doorgegeven. Dan verandert in veel gevallen de prijs KBC brandverzekering voor huurders huis, omdat er naar een grotere of kleinere woning wordt verhuisd.

Premie van een KBC Brandverzekering

De prijs KBC brandverzekering voor huurders huis wordt berekend op basis van het oppervlak van de woning. Je kunt deze door middel van een simulatie laten berekenen. Het enige dat in de simulator moet worden ingevoerd zijn de gegevens van de nieuwe woonlocatie. Op basis daarvan wordt de verwachte premie KBC Woonverzekering berekend. Als je besluit om op basis van de simulatie een KBC brandverzekering af te sluiten kan dat meteen vanuit de simulator worden gedaan.